Jul 21, 2017

Hatályos rendeletek

Pétervására

 

1. A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

2. A közművelődés helyi feladatairól

3. A kitüntetések alapításáról és adományozásáról

4. A helyi lakáscélú támogatásokról

5. A temetőkről és a temetkezésről

6. A helyi környezetvédelem szabályairól

7. A helyi építési szabályzatról

8. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint azok elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról

9. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

10. A közterületen való szeszesital-fogyasztás korlátozásáról

11. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyon kezeléséről

12. A közterület használatról

13. A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

14. A közterület használatról

15. A közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről

16. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

17. Az állattartás helyi szabályairól

18. A helyi népszavazásról

19. A polgármester juttatásairól, valamint a helyi önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

20. A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

21. A mezőőri szolgálatról

22. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól.

23. Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

24. A helyi adókról

25. A talajterhelési díjról

26. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

27. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól

28. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

29. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

30. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséről

31. A Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

32. Pétervására Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Ivád

– A helyi építési szabályzatról

– Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

– A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

– A közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről

– A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól.

– A polgármester juttatásairól, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

– A helyi környezetvédelem szabályairól

– A közterület-használatról

– Az állattartás helyi szabályairól

– A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

– A temetőkről és a temetkezésről

– Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

– A szociális célú tüzelőanyag juttatásának szabályairól

– A helyi adókról

– Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

– Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

– Ivád Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

– Önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról

– Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

– Az önkormányzat jelképének megállapításáról és használata rendjéről

– Az önkormányzati utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

– A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Kisfüzes

Helyi adórendelet

Hatályos rendeletek jegyzéke

állattartási rendelet

folyékony hulladék szállítás

gyermekek védelméről

helyi építési szabályzatról

helyi népszavazásról

hulladékgazdálkodás

költségvetési rendelet tartalma

költségvetési rendelet 2015.

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

környezetvédelem szabályairól

környezetvédelmi alapról

közművelődési rendelet

közterület használatáról

lakásvásárlási támogatásról

önkormányzat vagyonáról

önszerveződő közösségek támogatása

képviselői tiszteletdíjról

szmsz

szociális rendelet

temetői rendelet

zárszámadási rendelet 2015.

Váraszó

helyi adórendelet

– szociális célú tüzifa

– 2015. évi költségvetés

a közművelődés helyi feladatairól

állattartási rendelet

gyermekek védelméről

hatályos rendeletek jegyzéke

helyi építési szabályzatról

helyi környezetvédelem szabályairól

helyi lakáscélú támogatásokról

hulladékgazdálkodási rendelet

kitüntetésekről

kommunális adó rendelet

költségvetési rendelet tartalma

környezetvédelmi alapról

közterület használat

község jelképeiről

népszavazásról

önkormányzat vagyonáról

önszerveződő közösségek támogatása

szmsz

szociális rendelet

talajterhelési díjról

települési folyékony hulladék

temetkezésről

zárszámadási rendelet 2015.