May 25, 2017

Hatályos rendeletek

Pétervására

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről

Helyi adórendelet

Hatályos rendeletek jegyzéke

Mezőőri rendelet

A képviselők tiszteletdíjáról

A szociális célú tüzelőanyagról

2015. évi költségvetési rendelet

2015. évi zárszámadási rendelet

állattartásról

címer és zászló használatáról

folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos rendelet

gyermekek védelméről szóló rendelet

házasságkötési rendelet

házszám rendelet

helyi építési szabályzat

helyi környezetvédelmi alapról

helyi környezetvédelmi rendelet

helyi népszavazásról

hulladékgazdálkodási rendelet + melléklet

kitüntetésekről

közművelődési helyi feladatairól

közterület díjai

közterület rendelet

lakásbérlet és elidegenítés

lakáscélú támogatásokról

önszerveződő közösségek támogatása

polgármester juttatásairól

szeszes ital rendelet

SZMSZ

szociális rendelet

talajterhelési díjról

temetőkről szóló rendelet

vagyonrendelet

hatályon kívül helyezett rendeletek

Ivád

helyi adórendelet

-természetben nyújtott egyszeri szociális célú tüzelőanyag támogatás feltételeiről

-költségvetési rendelet 2015

-zárszámadási rendelet 2015

-szervezeti és működési szabályzatról

-a község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről

-a helyi építési szabályzatról

-az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

-a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

-a közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről

-a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formák szabályairól.

-a polgármester juttatásairól, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

-a helyi környezetvédelem szabályairól

-a közterületek használatáról

-az állattartás helyi szabályairól

-a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

-a temetőkről és a temetkezésről

Kisfüzes

Helyi adórendelet

Hatályos rendeletek jegyzéke

állattartási rendelet

folyékony hulladék szállítás

gyermekek védelméről

helyi építési szabályzatról

helyi népszavazásról

hulladékgazdálkodás

költségvetési rendelet tartalma

költségvetési rendelet 2015.

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

környezetvédelem szabályairól

környezetvédelmi alapról

közművelődési rendelet

közterület használatáról

lakásvásárlási támogatásról

önkormányzat vagyonáról

önszerveződő közösségek támogatása

képviselői tiszteletdíjról

szmsz

szociális rendelet

temetői rendelet

zárszámadási rendelet 2015.

Váraszó

helyi adórendelet

– szociális célú tüzifa

– 2015. évi költségvetés

a közművelődés helyi feladatairól

állattartási rendelet

gyermekek védelméről

hatályos rendeletek jegyzéke

helyi építési szabályzatról

helyi környezetvédelem szabályairól

helyi lakáscélú támogatásokról

hulladékgazdálkodási rendelet

kitüntetésekről

kommunális adó rendelet

költségvetési rendelet tartalma

környezetvédelmi alapról

közterület használat

község jelképeiről

népszavazásról

önkormányzat vagyonáról

önszerveződő közösségek támogatása

szmsz

szociális rendelet

talajterhelési díjról

települési folyékony hulladék

temetkezésről

zárszámadási rendelet 2015.