Tanévkezdési támogatás 2020.

Pétervására Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Szociális, Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a tanévkezdési támogatást a 2020/2021-es tanévben az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat a pétervásárai lakóhelyű,

– általános iskolásokat 5.000,-Ft/fő,

– kizárólag nappali munkarend szerinti középiskolás tanulókat 10.000,-Ft/fő, illetve

– a felsőoktatásban résztvevő 28. életévét be nem töltött hallgatókat 10.000.-Ft/fő támogatásban részesíti, iskolalátogatási igazolás leadása mellett.

2. A tanévkezdési támogatások folyósítása bankszámlára utalással vagy házipénztári kifizetés útján történik. A támogatás igénybevételének határideje 2020. december 31. napja.

3. A Képviselőtestület a Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődébe járó óvodás korú gyermekek után 2.000,-Ft/fő támogatásban részesíti az intézményt, mely támogatást az Óvoda kizárólag a gyermekek óvoda kezdéséhez szükséges eszközök vásárlására fordíthatja.

4. A tanévkezdési támogatásokat a 2020. évi önkormányzati költségvetés települési támogatás előirányzata terhére kell teljesíteni.