Sírhelymegváltási díjakkal kapcsolatos tájékoztató

Pétervására Város Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletben állapítja meg – a köztemetőre vonatkozóan – a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temető fenntartási hozzájárulás összegét, illetve a létesítmények igénybevételének díját.

Eredetileg a Képviselőtestület által alkotott, a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2000. (IX.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szabályozta a Pétervásárán alkalmazandó díjakat. A Képviselőtestület az érvényben lévő sírhely megváltási díjtételeket utoljára 2015. év elején emelte a jelenlegi szintre. Akkor került bevezetésre a régi sírhelyek kedvezményes újraváltása, amelynek rendezésére több év türelmi időt biztosított az Önkormányzat.

A Ttv. 40. § (2) bekezdése értelmében a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét évente felül kell vizsgálni. Az utóbbi években azonban erre nem volt lehetőség. Ugyanis a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a értelmében az önkormányzatok 2022. június 30. napjáig díjat nem emelhettek, illetve újat nem vezethettek be.

Rövid időn belül az Önkormányzat által a temetőben létesített urnahelyek (urnafülkék és kolumbáriumok) megtelnek, ezért új 24 férőhelyes urnafal, továbbá néhány urnasírhely építésére van szükség. Az árajánlatok alapján a Képviselőtestület döntése értelmében az új urnahelyek bekerülési költsége beépül a megváltási díjba, amelynek az összege 90.000,-Ft lesz 2022. augusztus 1-jétől. A régiek urnahelyek újraváltása ezen túl egységesen 25.000,-Ft-ra emelkedik.

Pétervására Város Képviselőtestülete a 8/2022. (VII.15.) önkormányzati rendeletében 2022. augusztus 1-jei hatállyal módosította az Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőben található temetkezési helyek megváltásának és újraváltásának korábban alkalmazott díjtételeit, valamint új szolgáltatási és hozzájárulási díjakat állapított meg.

A rendeletmódosítás teljes szövegét az alábbiakban kísérhetik figyelemmel.

A temetkezési helyek megváltásával, újraváltásával kapcsolatban keressék fel a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatal szakügyintézőjét. Telefon: 36/568-036.

Pétervására Város Önkormányzata

A sírhelymegváltási díjakról az alábbi dokumentumból tájékozódhat: