Tájékoztatás közmeghallgatásról

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó
engedélyezési eljárás keretében történő közmeghallgatásról

Ügy száma: HE/KVO/00041/2022. (HE/KVO/03582/2021.)

Ügy tárgya: a „Dombvidéki tározók Magyarország területén (zápor, többcélú, árvízcsúcs csökkentőtározók)” tárgyú KEHOP-1.5.0. konstrukció keretében tervezett Terpes-Pétervásárai tározó kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás

Kérelmező: VIZITERV Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.)

Engedélyes: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.)
A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárásban, az eljárás megindításának napján hatályban lévő, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése alapján közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.