Szabálytalan ebtartás ellenőrzése

Az elmúlt időszakban számos közérdekű bejelentést nyújtottak be az Önkormányzathoz, mert a lakókörnyezetet zavaró és a közterületen közlekedőket veszélyeztető módon tartanak kutyát.

Ennek hatására ellenőrizni fogjuk a városunkban tapasztalható szabálytalan ebtartást.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) alapján az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Aki e kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében 15.000, – 90.000, forintig terjedő bírsággal sújtható. 2013. január 1. óta a 4 hónaposnál idősebb kutya már csak chippel ellátva tartható. Ha valaki az állat kötelező megjelölését nem végezteti el 45.000,-Ft-tal kezdődő bírsággal sújtható.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. §-a szerint: az a személy, aki kutyáját felügyelet nélkül közterületre bocsátja, vagy kóborolni hagyja (kiszökik az utcára) szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható. A szabálysértési eljárás lefolytatására a rendőrség jogosult.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet szerint az illetékes járási állat-egészségügyi hatóság egyedileg veszélyessé minősítheti a kutyát, ha az embernek vagy állatnak fizikai sérülést okozott. Ekkor az állat-egészségügyi hatóság az állattartót az eb tartási körülményeinek megváltoztatására és szigorúbb tartási feltételek kialakítására kötelezheti, illetve indokolt esetben elrendelheti az eb életének kioltását.

2021. júliusban megtörtént az ebek veszettség elleni védőoltása. Adataink szerint nagyon sok kutya nem részesült védőoltásban az állattartó mulasztása miatt, ezért is intézkedést tervezünk.

Az oltási kötelezettség elmulasztásáért az állat tartójával szemben bírság szabható ki. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni és azt a védőoltás beadását ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni.

A település belterületén található kóbor állatok befogása

Ez esetben az Önkormányzathoz megtett lakossági bejelentések alapján a közterületeken felügyelet nélkül tartózkodó, kóborló állatok gyepmesteri intézkedéssel ebrendészeti telepre kerülnek beszállításra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy novembertől a közterületen tartózkodó ebek befogására intézkedünk.

Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdonos az állatot ugyan visszaveheti, azonban a kutya befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költségeket köteles megtéríteni.

Felhívjuk az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a fentiekben felsorolt jogkövetkezmények elkerülése érdekében jobban ügyeljenek a szabályos ebtartásra.

Eged István – polgármester

Related Posts
Tovább olvasom

Karácsonyi vásár 2021.

Elérkezett az év legszentebb időszaka, az adventi várakozás ideje… tegyük emlékezetessé egy kellemes délutánnal, találkozzunk Pétervására Főterén 2021.…