Logopédia az óvodában

Csirmaz Csilla vagyok, végzettségem szerint óvónő, gyógypedagógus, logopédus. Lassan már 10 éve dolgozom a Pétervásárai Napköziotthonos Óvodában logopédusként- nagy örömömre. Mint minden tanév elején, az idén szeptemberben is elvégeztem az őszi logopédiai szűrést. Képek segítségével ilyenkor azt nézem meg, hogy van e hibásan ejtett hangja a gyermekeknek.

Az idei tanévben 17 beszédhibás kisgyermek (középső- és nagycsoportos) került logopédiai ellátásba. Legtöbbjüknek csak 1-2 hangjuk hiányzik (részlegesen pöszék), ezek a hangok általában: „l”; „r” és a sziszegő, susogó hangok. Van olyan óvodás is, akinek csaknem minden hangja hibás, ők az általános pöszék. Van dadogó kisgyermek és olyan is, aki 3 éves már elmúlt, de még nem vagy csak nagyon keveset beszél. Ők a megkésett beszédfejlődésűek.

A gyerekekkel sajnos csak heti 1 alkalommal tudok foglalkozni (kivétel a súlyos, általános pösze gyermekeket, akik kétszer vesznek részt a foglakozáson hetente). Ezért nagyon köszönöm azon szülők munkáját, akik az útmutatásaim alapján gyakorolnak otthon a gyerekekkel, mert csak így, közös munkával tudjuk megszüntetni a beszédhibát. Ezúton szeretném megköszönni minden óvodai dolgozó munkáját is, akik mindent megtesznek azért, hogy sikeresen tudjak segíteni a gyermekeknek.

Kifuszné Csirmaz Csilla, logopédus

 

 

 

Tehetséggondozás

Már a Comenius is megállapította, hogy a matematika az ész csiszolója, a bölcsesség kulcsa, a tehetség köszörűköve.

A matematikai fejlesztésre, az óvodai élet minden perce lehetőség. Ebben a tanévben mégis indítottunk matematikai fejlesztő foglalkozást, az átlagosnál több matematikai ismerettel rendelkező gyermekek számára, heti 1 alkalommal. Célunk, hogy az értelmet fejlesztő közös játék során fejlődjön gondolkodásuk, matematikai szókincsük, problémamegoldó, ítéletalkotó tevékenységük, a valóságból származó szemléletes gondolkodásuk.

Olyan tevékenységeket, tapasztalatszerzési lehetőségeket kínálunk számukra, ahol lehetőség van a megfigyelésre, konstruálásra, kreatív gondolkodásra, ítéletek, szabályok alkotására. Észrevehetik az azonosságokat, különbségeket, összehasonlíthatnak, megbecsülhetnek, mérhetnek, számolhatnak. Ismerkedhetnek a matematikában használatos jelekkel.

A matematikai játékokat az iskolai életre való felkészítés szempontjából fontos témakörök köré csoportosítottam: tő-és sorszámnevek, számképek, több, kevesebb, ugyanannyi, testek tulajdonságai, szimmetria, sík- és térbeli irányok, tájékozódás, verbális fejlesztés, mérés. A fejlesztés során nem kész ismeretek nyújtásával, hanem a felfedezés, kutatás-keresés, problémamegoldás módszerével kívánom matematika iránti érdeklődésüket megalapozni, mélyíteni.

Marika ovó néni

 

 

Pétervására Napköziotthonos Óvoda

2014/2015. Nevelési év

 

A gyermekek létszáma: 76 fő

Alkalmazottak névsora:

 

1.     Dobi Istvánné- óvodapedagógus, Intézményvezető

2.     Zay Ágnes, óvodapedagógus, Óvodavezető- helyettes

3.     Csepcsányiné Tar Beáta, óvodapedagógus

4.     Nagy Imréné, óvodapedagógus

5.     Bódiné Pető Ilona, óvodapedagógus

6.     Tóth Zsuzsanna, kisgyermeknevelő pedagógus

7.     Báryné Annus Ilona, gondozónő

8.     Bozóné Gál Erzsébet, dajka és takarítónő

9.     Dobi Noémi, Pedagógiai asszisztens

10.                       Szabó Emese Vera, óvodatitkár

11.                       Varga Sándorné, dajka

12.                       Vincze Sándorné, gondozónő

 

 

 

Tervezet a 2014/2015-ös nevelési évre

 

 

Az óvoda nyitása: 2014. 09. 01.

 

Értekezlet: 2014.09. 01. hétfő du. 13 óra

 

2014. 09. hótól 2015. 06 hóig a gyermekek folyamatos után követése

 

2014.szeptember 13.  (szombat) Térátadó

 

2014.szeptember 17. szerda Tanítónők, elsősök látogatása az óvodában

 

2014.szeptember 26. kirándulás Nyíregyházára

 

2014. október 03. péntek Váraszó Népmese napja

 

2014. október. Tamási Áron Általános Iskola Versmondó versenye

 

2014.október. 8.-10. Mozgásfejlesztés tanfolyam (Boglárka Gyógytorna Bt.)

 

2014.október 18. szombat munkanap

 

2014.október 23-24. munkaszüneti nap

 

2014. október 22. Tök-Jó nap, munka délelőtt minden csoportban, nyílt nap

 

2014.október 27-31. Őszi szünet az iskolában

 

2014.november 07. Búcsú (péntek) Művelődési Ház Bóbita csoport

 

2014.november 07. 11,00 óra Bábszínház Galagonya – A kis jegesmedve

 

2014. november Idősek otthonában fellépés

 

2014. december 5. Mikulás (péntek) Babszem Jankó Bábszínház

 

2014.december 13. (szombat) munkanap

 

2014. december18. (csütörtök) Kívánság lampion munka délelőtt

 

2014.december 19. (péntek) Kívánság lampion nap

 

2014.december 22 -2015.január 01.02. Téli szünet

 

2014.01.05. Nyitás

 

2015. január 15. (csütörtök) Aprók meséi Szajla

 

2015. február 06. (péntek) Farsang

 

2014.február 09 (hétfő). Bábszínház

 

2014. március 20.  (péntek) Tündérvölgy

 

2015.március 25. (szerda) Szülői értekezlet- Szántó Lászlóné

 

2015.április 5-6. Húsvét (az óvoda zárva)

 

2015.április 07. (kedd) zárva

 

2015.április 08. (szerda) Nyitás

 

2015.április 8-9-10. Beiratkozás

 

2015.április 02-07. Tavaszi szünet az iskolában

 

2015. április 10. Verstalálkozó Váraszó (péntek)

 

2015. április Kompolt Környezetvédelmi Nap

 

2015. május Feled Napocska fesztivál

 

2015. május 5-6-7. Anyák napja (minden csoportban)

 

2015.május 08. Tanítónők az óvodában

 

2015. 05. 22. (péntek) Nagycsoportos gyermekek az iskolában

 

2015. 05. 30.(szombat) Gyermeknap

 

2015. június 1. hete Évzáró

 

 

 

 

 

 

ZÁRÁS: 

 

2015. 07.06-2015.07.20. Szajla zárva

 

2015.07.13-24. Váraszó zárva

Ügyeletet tart, 2015.07.06-2015.07.20. Pétervására óvoda

 

2015.07.20-2015-08.31. Pétervására Zárva

 

2015.07.20-07.24. Pétervására- szajlai közalkalmazottak ügyelete

 

2015.07.27-07.31. Pétervására- váraszói közalkalmazottak ügyelete

 

Nyitás:

 

2015. 09.01. (kedd)