A Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda és a Pedagógiai Szakszolgálat együttműködésének JÓGYAKORLATA

Az elmúlt évek során nagyon jó szakmai együttműködés és partnerkapcsolat alakult ki a két intézmény között. Nemcsak helyileg vagyunk közel egymáshoz, hanem szakmai gondolkodásban is, hiszen nagyon fontosnak tartjuk és fő célkitűzésünk a gyermekek fejlődésének segítése.

A Pedagógiai Szakszolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az óvodának: logopédiai és pszichológiai ellátás, terápiás fejlesztés, szakértői vizsgálatok; iskola alkalmassági vizsgálatok, szakértői véleményezés.Ezeket a feladatokat 1 fő logopédus, 1 fő gyógypedagógus és 1 fő pszichológus látja el heti rendszerességgel. (Vizsgálati időszakokban sajnos a terápiás ellátást fel kell függesztenünk.)

Ősszel zajlanak a prevenciós jellegű szűrővizsgálatok a nagycsoportos (és középsős) gyerekek körében, ami kiinduló alapja a terápiába való bekerülésnek, a fejlesztésiirányvonalak, javaslatok kijelölésének. A szülők felé szeretném jelezni, hogy ez vizsgálat a középső csoportos gyermekek körében csak tájékozódó jellegű.

Ha a gyermek állapota a szűrésen szerzett információk szerint indokolja a terápiás beavatkozást, arra az állapotfelmérés elvégzése után kerülhet sor pedagógiai terápiás fejlesztő foglalkozások és/vagy a pszichológiai, logopédiai ellátás során. Van, akiknek további vizsgálatokat javaslunk.

A pedagógiai szakszolgálat a szűrővizsgálatok alapján fejlesztési útmutatókat, logopédiai véleményeket, a komplex vizsgálatokról pedig szakértői véleményt állít ki, kooperatívan közreműködik a gyermekek fejlesztésében. Folyamatosak az óvónőkkel a szakmai tapasztalatcserék, melyek során egyéni esetek, valamint problémacsoportok körüljárására van lehetőség. Szakmai segítséget adunk a fejlesztési javaslatok megvalósításához, az óvodai differenciált fejlesztő munkához. A segítő beavatkozások eredményességét BTMN (beilleszkedési- tanulási- magatartási nehézség) felülvizsgálatok során ellenőrizzük.

Diagnosztikai és terápiás tevékenységünk során nagyban számítunk az óvónők tapasztalataira. A gyermek társas viselkedéséről és a különböző helyzetekben való megnyilvánulásairól az általuk készített részletes pedagógiai jellemzésekből kapunk információkat.

Közös célunk a szakmai nézőpontok megosztása, a gyermek állapotának közös értelmezése.Az óvoda közvetítő szerepet tölt be a családok és a szakszolgálat között.Szülői értekezlet alkalmával a kollégák tájékoztatást adtak a szakszolgálati tevékenységekről, melyet a szülők örömmel vesznek.

A gyerekek fejlődését nyomon követjük. Nagyban segíti ez a folyamat a beiskolázás előkészítését, az iskolára való alkalmasság eldöntését. Szeretném kiemelni az óvodákba kihelyezett terápiák jelentőségét, mert így az óvónők és a szakszolgálat szakemberei heti rendszerességgel tudnak találkozni és konzultálni. Az információcsere folyamatos.

Az óvoda vezetője minden feltételt biztosít a szakszolgálati terápiás munkához (elkülönített fejlesztőszoba, fejlesztő eszközök és játékok, stb.)

Partneri együttműködésünket jó irányba mutatónak és eredményesnek tartom és törekszem a további fejlesztési lehetőségekre.

Szeretném megköszönni az óvoda vezetőjének és pedagógusainak, valamint a kedves szülőknek az együttműködést, hiszen kölcsönösen segítjük egymást a gyermekek fejlődése érdekében.

Nagyné Kovács Krisztina – Tagintézmény-vezető

Related Posts
Read More

Óvodai beíratkozás

Értesítem Önöket hogy az óvodai beiratkozás: 2017. április 20-28-ig lesz 08:00-tól 17:00-ig. Kérjük, hozzák magukkal a következő okiratokat:…