Apr 2, 2020

Hetven vidékfejlesztési pályázat kapott most zöld utat

Legalább 900 millió forint értékű fejlesztés valósulhat meg a pétervásárai és a bélapátfalvi kistérségben

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület múlt év április 1-jével kapta meg a LEADER címbirtokosságot, ami azt is jelentette, hogy a Pétervására, Keglevich út 26. számú épületben felállított irodában elkezdődhetett a tényleges munka és a pályázati kiírások előkészítése. Az egyesület által koordinált Helyi Akciócsoport a pétervásárai és a bélapátfalvi kistérség 33 települését fedi le.

Mint Eged István elnök elmondta, 2011-ben, a megalakulás évében nem volt könnyű dolga az akciócsoportnak, mivel a hatéves európai uniós költségvetési ciklusból, már csak két év volt hátra. Ez alatt a két év alatt az elsődleges és legfontosabb feladatot a szervezet teljes újjáépítése jelentette. A munka eredményeként a 2012/2013-as évben 24 nyertes pályázatról számolhatott be az egyesület.

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyes forrásaiból négy jogcímen több mint 413 millió összegű támogatás odaítéléséről döntött. Ez a 24 nyertes pályázat az akciócsoport 14 településén valósul meg, melyben önkormányzatok, vállalkozások és civilszervezetek is megtalálhatók.A pályázati kiírás értelmében a megadott jogcímekre Pétervására és Bélapátfalva nem pályázhatott.

Ebben az esztendőben a LEADER-támogatások harmadik pályázati körében az egyesület hozzávetőlegesen 488 millió forintos pályázati kerettel rendelkezik. Már a rendelet megjelenésekor nagy érdeklődés mutatkozott e támogatási forma iránt, így a jelentős túligénylésnek köszönhetően június 20-21-én mind a gazdaságfejlesztésre, mind a szolgáltatásfejlesztésre irányuló pályázatok benyújtási lehetőségét felfüggesztette az Irányító Hatóság. Ezen időpontig 46 projekt adatlapot nyújtottak be az egyesület munkaszervezetéhez, melyek közül a Helyi Bíráló Bizottság valamennyi programot támogatta.

Eged István hozzátette: sikeresnek tekinthető az a reklám- és marketingmunka, amit az egyesület tett annak érdekében, hogy az uniós pénzeket ne kelljen visszafizetni. Ezt a kiváló marketing tevékenységet mutatja az is, hogy a keretösszeg felett jóval nagyobb igény érkezett (790 millió forint).

A keretösszeg növeléséhez, illetve a további forrás-kiegészítés kapcsán a helyi akciócsoport Búsi Lajos államtitkárhoz írt levelében fordult segítségért. Válasz még nem érkezett, de bíznak abban, hogy sikerül további forrás-kiegészítésekhez jutni. Ezen pályázatok elbírálása az eredeti ütemterv szerint még most is tart.

A helyi ügyintézés, illetve a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal állásfoglalása után, vagyis szeptember környékén kerül sor a nyertes pályázók kiértesítésére.

Az egyesület elnöke kiemelte: sok ember munkája kellett a sikeres együttműködéséhez és ahhoz, hogy 900 millió forintos összeget sikerült a vállalkozókhoz, önkormányzatokhoz, civilszervezetekhez eljuttatni, illetve a két kistérségben tartani. Ebben igen nagy munkája fekszik a munkaszervezet dolgozóinak, s külön köszönet jár a munkaszervezet dolgozóin túl Csőgér Bálintnak, Nagyvisnyó polgármesterének, a Bélkő Kft.-nek és vezetőinek, Pétervására önkormányzatának és a Helyi Bíráló Bizottság tagjainak.

forrás: HEOL.hu

Cimkék

Hasonló cikkek