Képviselötestület, bizottságok

Eged István – polgármester (FIDESZ)
Boros Csaba – alpolgármester, FIDESZ
Abelovszki Ildikó – független
Barta Gábor – FIDESZ
 j_attilaJuhász Attila – FIDESZ
Tóth János – független
Varró Magdolna – független

Pénzügyi és Ügyrendi bizottság

Elnöke : Varró Magdolna
Képviselő tagja : Barta Gábor
Nem képviselő tagja : Szántóné Drotár Judit

Feladatai :

 • Gyakorolja a polgármesterrel szemben az egyéb munkáltatói jogokat
 • Véleményezi a képviselõtestület elé terjesztendõ rendeleteket
 • Állást foglal a képviselõtestület illetve a bizottságok mûködését érintõ ügyrendi kérdésekben.
 • Állásfoglalást alakít ki a minden az önkormányzat mûködését, feladat és hatáskörét érintõ jogi megítélést illetõ kérelemben.
 • Véleményezi az önkormányzat vagyoni kérdésében hozandó határozati javaslatokat.
 • Bonyolítja a képviselõtestület hatáskörébe tartozó titkos szavazással történõ választásokat.
 • Véleményezi a kiírásra kerülõ pályázatokat jogi, formai szempontból.
 • A képviselõtestület alapokmányaként funkcionáló SZMSZ-t, annak szükség szerinti módosítását elõkészíti és a képviselõtestület elé terjeszti.
 • Véleményezi a költségvetésrõl szóló valamint a zárszámadási rendeletet, a pénzmaradvány elszámolását,
 • A képviselõtestületi elõterjesztés elõtt véleményezi a jövõ évi költségvetési koncepciót illetve állásfoglalást készít az önkormányzat gazdasági programjáról,
 • Véleményezi az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló elsõ és harmadik negyedéves beszámolót.
 • Véleményezi az intézményben végzett pénzügyi ellenõrzések tapasztalatait, javaslatokat fogalmazhat meg a takarékos gazdálkodás érdekében, részt vesz az ellenõrzések végzésében.
 • Véleményt mond, állásfoglalást ad a képviselõtestület számára minden pénzügyi vonzattal járó önkormányzati döntést megelõzõen.
 • Szükség szerint kezdeményezi együttes bizottsági ülés tartását.

Városüzemeltetési és sport bizottság

Elnöke : Tóth János
Képviselő tagja : Juhász Attila
Nem képviselő tagja :
Szántó Árpád

Feladatai :

 • Véleményezi a közüzemi szolgáltatások helyzetét, javaslatot tesz a fizetendõ vízdíj és a hulladékszállítás díjára.
 • Értékeli évente legalább két alakalommal a közhasznú foglalkoztatást.
 • Véleményezi a költségvetésben elhatárolt építéssel kapcsolatos fejlesztési, felújítási feladatok tervezését, végrehajtását.
 • Véleményezi a városfejlesztéssel kapcsolatos gazdasági programot, a településfejlesztéssel összefüggõ építészeti terveket (településszerkezeti, beépítési tervek stb.)
 • Rendszeresen figyelemmel kíséri a beruházások magvalósítását,
 • Szorosan együttműködik a pénzügyi bizottsággal szükség szerint együttes bizottsági ülést tartanak.

Szociális bizottság

Elnöke : Barta Gábor
Képviselő tagja : Abelovszki Ildikó
Nem képviselő tagja : Eged János

Feladatai :

 • Átruházott hatáskörben dönt:
  • rendszeres szociális segély,
  • lakásfenntartási támogatás,
  • átmeneti segély,
  • közgyógyellátás,
  • ápolási díj,
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás és rendkívüli,
 • Szociálisan hátrányos helyzetben lévõ adósságteher enyhítésével kapcsolatos döntés és szerzõdéskötés.
 • Véleményezi az önkormányzat szociális, egészségügyi alapellátással összefüggõ döntéstervezeteit, különösen az erre szolgáló költségvetési elõirányzatok nagyságát,
 • Véleményezi az intézményi térítési díjak mértékére vonatkozó elõterjesztéseket,
 • A határozatlan idõre szóló mûködési engedélyek érdekében rendszeresen foglalkozik az intézményeknél lévõ hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések hatásával,
 • Rendszeresen együttmûködik s település idõskorúak civilszervezetével.
 • Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények vezetői tisztségére benyújtott pályázatokat, azokat szakmai szempontból rangsorolja és így tesz javaslatot a képviselőtestületnek a vezetői megbízásra,

Művelődési és Oktatási bizottság

Elnöke : Juhász Attila
Képviselő tagja : Tóth János
Nem képviselő tagja : Szántó Lászlóné

 • véleményezi az oktatási intézmények pedagógiai programját, elfogadásra azt a képviselőtestület elé terjeszti,
 • rendszeresen áttekinti a művelődési, oktatási intézményekben folyó oktató-nevelő munkát, a közművelődés helyzetét,
 • értékeli a közművelődési intézmények integrációját, javaslatot tesz a szükséges változtatásokra,
 • véleményezi a város idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztéseit, javaslatokat dolgoz ki az idegenforgalom fellendítésével kapcsolatosan,
 • javaslatot tesz a városi, ünnepségekre és előkészíti azokat,
 • az oktatás szakmai szükségletek minél teljesebb kielégítése érdekében rendszeresen együttműködik a pénzügyi bizottsággal, együttes bizottsági ülésen.
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Related Posts
Read More

Meghívó – trianoni megemlékezés

Pétervására Önkormányzata és társult települései szeretettel meghívja Önt és családját, 2020. június 4-én (csütörtökön) 17 órától tartandó megemlékezésre.