Oct 1, 2020

Koronavírus tájékoztató (március 15.)

Tisztelt Pétervásáraiak!

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a Kormány és az Operatív Törzs hétfőtől életbe lépő intézkedéseire tekintettel a koronavírus járvány kitörésének elkerülése érdekében az alábbi intézkedéseket hozom meg:


1. Az óvodában és bölcsődében 2020. március 16-tól – határozatlan időre – rendkívüli szünetet rendelek el! E naptól az óvoda és bölcsőde ügyeleti szinten működik. Kérem, hogy az a szülő, aki tud gondoskodni gyermekéről ne vigye az intézménybe gyermekét! Az óvodai, bölcsődei ügyeletbe kizárólag egészséges gyermek hozhatnak a szülők!


2. Az egészségügyi intézményekben (egészségügyi központ, orvosi rendelő) a rendelőben való várakozást megtiltom. Az orvosi ellátásra várók kizárólag az intézmény előtt – egymástól megfelelő távolságban – várakozhatnak! Az orvosi rendelő előtti várókban kizárólag csak 1 személy, gyermekorvosi váróban 1 gyerek+1 hozzátartozó várakozhat. A betegek sorszámot fognak kapni az orvostól. A fogorvosi alapellátás keretében – a 10/2020. (III.14.) EMMI rendeletnek megfelelően – kizárólag sürgősségi ellátás nyújtható!


3. 2020. március 16-tól a Szántó Vezekényi István Művelődési Ház és Könyvtár intézményét határozatlan időre bezárom.


4. A pétervásárai gyermekek napközbeni ellátása: A Tamási Áron Általános Iskolába járó pétervásárai gyermekek szülei – a nyári szünethez hasonlóan – kérem jelezzék – Forgácsné Farkas Fridán keresztül – az önkormányzat felé, ha élni kívánnak a gyermekük étkeztetésével. Hétfőn felmérjük az étkezéssel kapcsolatos igényeket, és a felmérés eredményének megfelelően (vagy a Központi Konyháról ételhordóban való elhordással vagy az Étkezőben kiscsoportos étkeztetéssel) fogunk gondoskodni az iskolába járó pétervásárai gyermekek ellátásáról.


5. A járványra tekintettel minden önkormányzati intézménybe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítő használata!


6. Nyomatékosan megkérem az időskorú lakosságot, hogy lehetőleg ne hagyja el lakását. Az ellátásukról – ha nincs elérhető hozzátartozójuk – az erre szolgáló intézményeinken keresztül gondoskodni fogunk.


7. Felhívom az ügyfelek figyelmét arra, hogy a Pétervásárai Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadási időben maximum 1 fő tartózkodhat! Az ügyintézésre váró ügyfelek az intézmény előtt – egymástól megfelelő távolságban – várakozhatnak. Az ügyfelek fogadása érkezési sorrendben történik.


Nyomatékosan felhívom a város lakosságát, hogy a Polgármesteri Hivatal kizárólag a sürgős és halaszthatatlan esetekben, valamint 15 percnél hosszabb ügyintézési időt nem igénylő ügyekben fogad ügyfelet!


A további intézkedéseket a Kormány és az Operatív Törzs intézkedéseivel összhangban fogjuk megtenni!

Pétervására, 2020. március 15.

                                                                                                   Eged István                                                                                                  polgármester