„Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója”

II. ütem

Az alábbiakban letöltheti a közbeszerzési dokumentumokat:

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003

Pétervására Város a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 575.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a „Pétervására Déli városrész zöldfelületeinek hálózatos rekonstrukciója című” és TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00003 azonosító számú projekt megvalósításához.

Jelen projekt célja a már megvalósult szociális célú városrehabilitáció folytatásaként Pétervására város integrált, funkcióbővítő fejlesztése a térségi gazdaság központi szerepének erősítése, valamint egy egészségesebb és esztétikusabb lakókörnyezet megteremtése.

A tárgyi projekt keretében Pétervására belterületén az alábbi helyszínek fejlesztései valósulnak meg:

Szabadság tér 2.: Az intézményi, kereskedelmi, szolgáltató központ a Szabadság tér környékén összpontosul. A szóban forgó épület a település főterén áll, mind a helyszínhez, mind az épület kvalitásaihoz méltatlan állapotban, jelenleg üresen és kihasználatlanul. A tervezett fejlesztés elsődleges célja sport- és szabadidős létesítmény kialakítása az épület nagyobb részében, kisebb részében pedig kereskedelmi-szolgáltató terek kialakítása a cél. Az épület teljes körű átalakítása-megújítása magában foglal energiahatékonysági intézkedéseket; akadálymentesítést; az udvar rendezését: zöldterület-fejlesztést, növénytelepítést, energiatakarékos világítás kiépítését, térfigyelő kamerák telepítését.

Szabadság tér 3-4.: Az épület az előzőekben ismertetett helyszín közvetlen szomszédságában található, állapotát tekintve, a későbbi közösségi, kereskedelmi és közszféra funkciók ellátása érdekében felújításra szorul. Az épület megújítása magában foglal energiahatékonysági intézkedéseket; az udvar rendezését: (más fejlesztendő ingatlanokat is kiszolgáló) parkolóhelyek kialakítását, zöldterület-fejlesztést, növénytelepítést, energiatakarékos világítás kiépítését, térfigyelő kamerák telepítését.

Kossuth utca – „piacterület”: Jelenleg az árusító helyként működő terület kiépítettsége nem megfelelő, használaton kívüli időkben rendezetlen pusztaság képét mutatja. A tervezett fejlesztés alapvető célja, hogy a fizikailag központi helyen fekvő terület mind funkciójában, mind megjelenésében városközponti karaktert nyerjen: egyrészt kereskedelmi-gazdasági gócpontként, másrészt a terület rendezésével térszerkezetben és esztétikailag is (a már korábban fejlesztett) városközponthoz tudjon kapcsolódni. A piacterület infrastruktúrájának kiépítése mellett a kapcsolódó terület oly módon is rendezésre kerül, hogy ne csak piacként, hanem (a kapcsolódó területekkel együtt) közterületként, találkozóhelyként, városi parkként is működhessen.

Sportcsarnokhoz kapcsolódó kültér: A főtér szomszédságában található, a sportcsarnok és egyben az egészségügyi központ ingatlanának területe központi fekvéséhez képest méltatlanul elhanyagolt állapotban van. Rendezése már régóta szerepel a városvezetés terveiben. A területen a város egy új rekreációs, közösségi terének létrehozása, a sportélet színvonalának, a város nyújtotta sportolási lehetőségek körének bővítése a cél, komplex funkcióbővítéssel. A gyermekjátszótér mellett „fiatalok játszóterének” kialakítása tervezett, a sportcsarnok funkcióhoz kapcsolódóan, kifejezetten az ő igényeiknek megfelelő sporteszközök (akár extrémsport), utcabútorok, egyéb építészeti tájépítészeti elemek telepítésével.

Templomdomb és sírkert: A már felújított műemlék templom környezetének rendbetétele kulturális és közösségi célokat egyaránt szolgál, a városba látogató turisták és a városlakók számára is elengedhetetlen.

Zöldterület-rendezéssel érintett területek: A város központjában a zöldterületek kialakultak szerkezetileg, de állapotuk leromlott, közösségi és pihenőtérként jelenlegi állapotukban nem használhatók. Emellett a zöldfelületek közül hiányoznak azok a vonalas összekötő elemek, fasorok, vízpartok, amelyek a kellemes gyalogos összeköttetést is biztosítanák az egyes településrészek között. A zöldterületek rendezése az utcakép és városklíma szempontjait is figyelembe véve gyepesítéssel, cserjék ültetésével, fasorok telepítésével, valamint sétányok kiépítésével történik. Érintett helyszínek:

– Kossuth utca – saroktelek

– Petőfi utca – zöldterület

– Szénégető-patak parti sétány

– Szabadság tér – K-i oldal

– Papláza  


Az alábbiakban letöltheti a közbeszerzési dokumentumokat :