Címlap Ügyleírások Gépjármű - Üzembentartói jog bejegyzése

Gépjármű - Üzembentartói jog bejegyzése

E-mail Nyomtatás PDF
Irodai ügymenet, szükséges nyomtatványok, kérelmek

-az okmányirodában kitöltött „Kérelem járműigazgatási ügy intézéséhez” c. nyomtatvány,
–a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedély,
–a jármű tulajdonosa(i) és az üzembentartó között létrejött írásos megállapodás az üzembetartói jog átruházásáról, vagy visszavonásáról,
–a kötelező felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolás (kötvény vagy fedezetigazolás),
–a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését igazoló készpénzátutalási megbízás,
–az eljáró ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,
–terhelt jármű esetén a törzskönyv jogosultjának írásbeli nyilatkozata,
–az üzembentartói jog megszerzésekor keletkezett illeték befizetését igazoló csekkszelvény
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég (a továbbiakban: cég) esetén mellékelni kell:
–3 hónapnál nem régebbi cégkivonatot a hatályos állapotról,
–aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát,
–cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,

Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:
–a megbízásról szóló magán vagy közokiratot is.

 Eljárások során alkalmazott jogszabályok: 
 Formanyomtatványok :
 
az ügyintézés jogszabályban meghatározott határideje:
22 munkanap
 az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó,
az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő kötelezettségekről szóló tájékoztatás :
-
az illetékek és díjak - ideértve a szakhatósági eljárásért fizetendő illetékek és díjak - meghatározása,
Fizetendő díjak, illetékek:

–az üzembentartói jog megszerzésének illetéke:
Díj ellenében történt szerzés esetén a vagyonszerzési illeték 25 %-a, vagy  díjmentesen történt szerzés esetén a vagyonszerzési illeték 50 %-a,
(Amennyiben az üzembentartó jog és a tulajdonjog megszerzése egyidejűleg – aznap – történik a vagyonszerzési illeték megosztásra került a tulajdonos(ok) és az üzembentartó között, így ebben az esetben a tulajdonos a vagyonszerzési illeték 75 %-át fizeti.)
–a forgalmi engedély illetéke: 6.000 Ft
-ha a jármű nem rendelkezik törzskönyvvel, a törzskönyv illetéke: 6.000 Ft

 az illetékek és díjak lerovása,
befizetése módjáról szóló tájékoztatás: 
-
Módosítás: ( 2009. október 01. csütörtök, 11:55 )  

Névjegy

Pétervására Város Önkormányzata
 

 
Székhely és postai cím:
3250 Pétervására Szabadság tér 1.
Telefon: (+36) 36 568 036
Fax: (+36) 36 568 035
E-mail: hivatal@petervasara.hu
web: www.petervasara.hu
Ügyfélfogadás

Védett tartalom