Új lehetőségek a Heves-megyei állami gondoskodásban élőknek

„Maradj talpon!” önálló életkezdés feltételeinek javítását célzó komplex program

Ezzel a címmel indította útjára a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2017 decemberében megnyert, EFOP-1.2.7-16-2017-00021 azonosítószámú pályázatát, melyet a megyei Intézmény az Európai Szociális Alap 24,9 millió Ft összegű forrástámogatásából valósít meg.  A komplex program 2018. január 18. és 2019. október 31. között zajlik. A projekt aktualitása és témája rendkívül időszerű.

Mint tudjuk, a gyermekvédelmi szakellátásban élők esetében sérült az önálló életvitel eléréséhez szükséges motiváció, az érett személyiség kialakulásának, valamint a sikeres társadalmi beilleszkedésnek az esélye. Ezek hiánya jelentős egyéni életvezetési problémákhoz vezet. A felsorolt problémák megelőzése, kezelése érdekében a fenti területekre fókuszálva, az egyéni szükségletekhez igazodva az önálló életvitelre, a családi életre való alkalmasság kialakítását, fejlesztését a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a „Maradj talpon!”- önálló életkezdés feltételeinek javítását célzó komplex program című projektjavaslattal kívánja kezelni. A program célrendszere sokrétű és szerteágazó. Fő célként tűztük ki az állami gondoskodásban élő gyermekek önálló életkezdéséhez és a sikeres családi életük megteremtéséhez szükséges szociális kompetenciák megfelelő szintű átadását, valamint a társadalomba, családba történő reintegrációs folyamat elősegítését. Ezzel együtt fontos a szülők aktív bevonása, amivel lehetőség nyílik nevelési feladataik fejlesztésére.  A projektben tervezett tevékenységek 3 fő téma köré csoportosíthatóak, melyek meghatározásában a szükségletfelmérés eredménye szolgált alapul. Az egyes projektelemek tehát az önálló életre való felkészítést, a megfelelő életvitel elérését, az egészséges, szenvedélybetegségektől, függőségektől mentes életmód kialakítását, valamint a családi kapcsolatok erősítését, végül a szakellátásból való mihamarabbi kikerülést sikeres családi élet megélését hivatottak elősegíteni. Céljainknak megfelelően a bevont célcsoport tagjai informatív és preventatív csoportfoglalkozásokon, művészet- és állatterápiás tréningeken, táborokban, interaktív színházi előadásokon, valamint egész napos családi rendezvényeken vesznek részt.

A 22 hónap időtartamú projekt megvalósításával hisszük, hogy a feltárt problémák megoldásaként a célzott programok, tevékenységek által pozitív hatással lehetünk a fiatalok és szüleik életére, megadva nekik az esélyt fiatal felnőttként az önálló életkezdés és sikeres családi élet lehetőségéhez, gyermekként pedig a mihamarabbi családba történő visszagondozásra.

Bárdos Katalin Diána, projektmenedzser