Jul 12, 2020

Heves Megyei Kormányhivatal

Heves Megyei Kormányhivatal

Dr. Pajtók Gábor – kormánymegbízott
dr. Seszták Attila – főigazgató
dr. Kadlott Csaba – igazgató

Központi elérhetőség
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9.   
Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 216.
Telefon: 06 (36) 521-500
06 (36) 521-502
06 (36) 521-506
Fax: 06 (36) 521-525
E-mail: titkarsag[kukac]heves.gov.hu

A fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány irányítása alatt álló, a területi közigazgatás általános hatáskörrel rendelkező szervei, és mint ilyenek a területi közigazgatás legnagyobb egységei. A 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten helyezkedik el.

A kormányhivatalok a 2010. évi CXXVI. törvény, illetve a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolják és elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását. Ugyanakkor olyan koordinációs, hatósági, javaslattevő és véleményezési jogkörökkel rendelkeznek, amelyek segítségével a központi döntéseket kidolgozásuk és végrehajtásuk során a területi szint jellemzőihez, igényeihez lehet igazítani.

Államigazgatási feladatokat ellátó szervként több mint ezer államigazgatási hatósági feladat- és hatáskörben járnak el. A járási hivatalok megerősítéséhez kapcsolódóan 2017. január 1-jével a járási hivataloknál indult hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként, illetve a kormányhivatalokhoz telepített, vagy a kormányhivataloknál tartott hatósági eljárásokban elsőfokú hatóságként járnak el, továbbá az Alaptörvénynek megfelelően törvényességi felügyeletet gyakorolnak a helyi önkormányzatok felett. Feladatellátásukhoz kapcsolódóan közreműködnek az egyes ágazati, szakpolitikai stratégiai dokumentumok kidolgozásában és területi végrehajtásában. Ennek során figyelmet fordítanak a helyi befektetési környezetre és arra, hogy a megyei érdekelt felek (foglalkoztatók, egyetemek, települési önkormányzatok, szakmai kamarák, civil szervezetek) tapasztalatait is összegyűjtsék és közvetítsék azokat a központi döntéshozók felé.

A kormányhivatalok kiemelt feladata a „Szolgáltató Állam” megjelenítése és biztosítása az állampolgárok és vállalkozások számára. A Kormány által megjelölt, és a kormányhivatalok által megvalósítandó cél: a közszolgáltatások színvonalának növekedését eredményező, hatékony, erős és ügyfélbarát közigazgatás kialakítása és működtetése. A 2016. évben végrehajtott, számos kormányzati – például a közigazgatás központi szintjét érintő átalakítás, a járások megerősítése, korszerűsítés, bürokráciacsökkentés vagy az egyablakos ügyintézés vonatkozásában tett – intézkedés az ügyfélbarát közigazgatás megteremtését szolgálta.

A járási (kerületi) hivatalok a területi közigazgatás legkisebb egységei, 174 városban és 23 fővárosi kerületben működnek, feladatuk a megyei szint alatti ügyek intézése. Szervezetük magában foglalja az egyablakos integrált ügyfélszolgálatokat, az úgynevezett Kormányablakokat, amelyekben az állampolgárok több mint 1500 ügykör tekintetében tájékozódhatnak, indíthatják, illetve intézhetik ügyeiket. A járási hivatalok kis falvak esetében kirendeltségekkel és ügysegédekkel biztosítják az ügyintézést.


A Kormányhivatalok portál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Miniszteri Kabinet gondozásában működik.

Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 6.
Telefonszám: +361 795-5000
Telefax: +361 795-0381

Weboldalak: www.kormany.hu, www.kormanyhivatal.hu

A Kormányhivatal portálon megtalálható minden fontos információ és tudnivaló a kormányhivatalokról és a kormányablakról, illetve a kormányzati szervek dokumentumai, az őket érintő jogszabályok is elolvashatók és letölthetők innen.A honlap menüpontjaira kattintva elérhetők a budapesti és a megyei kormányhivatalok illetve a szakigazgatási szervek oldalai.

A portálon emellett az ügyintézéshez szükséges hasznos információk, fontos jogszabályok, sőt még a meghirdetett álláspályázatok is megtalálhatók.

Cimkék

Hasonló cikkek