Egyházak

Az egyes identitásképző tényezők közül jelentős lehet a valláshoz, felekezethez való kötődés szerepe is. Pétervására, Heves megye nagy részéhez hasonlóan hagyományosan katolikus vidék.

A népesség vallás és felekezet szerinti adatai azonban azt mutatják a 2001‐es és 2011‐es népszámlálások alkalmával, hogy  Pétervásárán is csökkent a vallási közösséghez, felekezethez tartozó népesség száma és népességen belüli aránya, az országos trendekhez hasonlóan.

A lakosság vallási, felekezeti megoszlását a Központi Statisztikai Hivatal kizárólag a népszámlálások
alkalmával méri fel, vagyis a 2011‐es népszámlálás tekinthető a legfrissebb adatnak. Míg 2001‐ben még a lakónépesség mintegy 75%‐a, addig 2011‐ben már csak 62 %‐a volt a magukat vallási felekezethez tartozónak vallók száma. A lakosság vallási megosztását tekintve elmondható, hogy a római katolikus vallás a legjelentősebb a településen, a más vallási felekezetekhez tartozók száma a római katolikusokéhoz viszonyítva lényegesen kevesebb. A római katolikus plébánia – az idősebb lakosság elmondása szerint – meghatározó jelentőségű volta város életében a történelem során. Ez a szerep mára csökkent, ugyanakkor a helyi karitász csoporttevékenysége és a gyermekekkel való foglalkozás ma is fontos a város szempontjából.


Egri Főegyházmegye – Parádi Esperesi kerülete

Pétervására (Szent Márton püspök) plébánia

3250 Pétervására, Templom u. 7. Heves megye
Tel: 36/368-527
Alapítva: 1332.; Épült: 1817.; Akv.: 1715.

Fília:
Ivád (Szentháromság) – Épült: 1803.
Kisfüzes iskolakápolna (Szűz Mária Szent Neve)

Related Posts
Read More

Sportélet

Egyesületünket 1920-ban alapították. Akkoriban egy szakosztállyal működött, ami a labdarúgás volt. Az egyesület alapítói a klub hivatalos színének…
Read More

Nemzetiségek

Jelenleg a településen roma kisebbségi önkormányzat működik A népesség nemzetiség szerinti összetételét vizsgálva a magyar nemzetiség dominanciája figyelhető…
Read More

Vonzáskörzet

Az ország egyik legkisebb városa, azonban a környező térségben a város táji helyzetének és főút melletti  fekvésének köszönhetően…