Oct 1, 2020

Nemzetiségek

Jelenleg a településen roma kisebbségi önkormányzat működik

A népesség nemzetiség szerinti összetételét vizsgálva a magyar nemzetiség dominanciája figyelhető
meg. A második helyet mind a két időpontban a cigány nemzetiség foglalja el. Pétervására járáson
belül a számuk közel megduplázódott 10 év alatt, a nem roma nemzeti kisebbséghez
tartozó népesség aránya nem mérvadó a térségben.

A 2001‐es népszámlálás során a lakosságból 197‐en nyilatkoztak úgy, hogy valamelyik hazai kisebbséghez tartoznak, ebből 193‐an a cigány, románi, beás csoporthoz tartozónak vallották magukat. Ez az össznépességen belül 7,4%‐ot tett ki, amely közel megegyezik a pétervásárai kistérség hasonló mutatószámával (7,9%), de jelentősen meghaladja a megyei átlagot (3,9%).

forrás : Integrált Településfejlesztési Stratégia