Jun 24, 2018

Otthon melege program

Sok megkeresést kapunk a nemrégen kiírt Otthon melege pályázati programmal kapcsolatban, ezért itt  a weboldalon gyűjtjük össze az ezzel kapcsolatos fontosabb információkat.


Megjelent a ZFR-KAZ/2017 kódszámú, „Otthon Melege Program – Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram”című pályázati lehetőség magánszemélyeknek!

Jelen  pályázati  kiírással  a  kimutatható  energia-megtakarítást  és  CO2  kibocsátás csökkenést  eredményező  fűtési  rendszerek  korszerűsítése,  felújítására  irányuló beruházások támogathatóak. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3.500.000.000,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint

Támogatás igénybevételére jogosultak köre

-Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyar adóazonosító jellel rendelkező, cselekvőképes, nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. A beruházással érintett ingatlanban a pályázónak tulajdonjoggal kell rendelkeznie

Pályázattal elnyerhető támogatás

-támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő, azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi lakásra igényelhető.

-A  támogatás  maximális  mértéke  az  elszámolható  bruttó  költségek  40%-a, de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

-FIGYELEM!  Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget.


Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

-hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;

-hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

-meglévő  fűtési  rendszer  hőleadóinak  és/vagy  csőhálózatának  korszerűsítése szükség szerinti kialakítása;

-járulékos  munkálatok  (kéményátépítés/kialakítás,  fűtési-  és  használati  melegvíz ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);

-energetikai  tanúsítás/számítás,  tervezési,  engedélyeztetési  és  egyéb,  átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

-Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges a pályázati portálon (futeskorszerusites2017.nfsi.hu) ügyfélkapus azonosítást követően

A döntés folyamata

-A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, régiós megbontás szerint, szakaszosan kerülnek miniszteri előterjesztésre

A Kedvezményezettnek a támogatott beruházást a Támogatói Okirat elektronikus átvételét követően egy éven (12 hónapon) belül meg kell valósítania.

Fenntartási kötelezettség 3 év.

Cimkék

Hasonló cikkek