Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok :

Pétervására Város Önkormányzata
3250, Pétervására
Szabadság tér 1.
(Postacím ugyenez)

Telefon : +36 36 568-036 | Fax : +36 36 568-035

Központi email : hivatal[kukac]petervasara.hu
Webcím : www.petervasara.hu

// link Ügyfélszolgálat elérhetősége
// link Ügyfélogadás rendje


1.1.2 A szervezeti struktúra

– letölthető pdf


1.1.3. A szerv vezetői :

Eged István – polgármester

Telefon : +36 36 568-045 | Fax : +36 36 568-035

Email : polgarmester[kukac]petervasara.hu


1.2. A felügyelt költségvetési szervek

Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda – 3250 Pétervására, Kossuth Lajos út 1.
Pétervásárai Időskorúak Otthona – 3250 Pétervására, Ifjúság út 7.
Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár  – 3250 Pétervására, Szent Márton út 3.


1.3 Gazdálkodó szervezetek

PEVIK Közüzemi és Szolgáltató Kft. – 3250 Pétervására, Tisztisor 29.
Tel. 36/368-445 Fax: 36/368-634
www.pevik.hu
// beírni A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke : ??
Ügyvezető igazgató : Garai Ferenc
// beírni tevékenységi körök


1.4 Közalapítványok

// link Pétervására Fejlődéséért Közalapítvány (alapító okirata)
Pétervására Szent Márton út 3.
Elnöke : Végh István


1.5 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve :Péterkei hírek
Engedélyezési szám : B/PHF/996/N/92
ISSN: 1417-6343
Felelős kiadó : Eged István polgármester


1.6 felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Heves Megyei Kormányhivatal 3300 Eger, Kossuth út 9.
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre

Vonatkozó jogszabályok:
Alaptörvény
Magyarország helyi önkormányzatairól

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása – Szakosított ellátás (ápolást-gondozást nyújtó intézmény – idősek otthona)
a) elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolása gondozása, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek,
b) akiknek egészségi állapota rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel,
c) annak a 18. életévét betöltött személynek ápolása-gondozása, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.
d) lakóhelyükön nem gondozható személyek számára általában végleges otthont és szociális gondozást nyújt.
e) biztosítja  az  életkoruknak,  egészségi   állapotuknak megfelelő környezetet, elhelyezést, élelmezést és szükség szerint ruházatot,
f) gondoskodik rendszeres orvosi felügyeletükről, szakorvosi ellátásukról, kórházi beutalásukról, biztosítja ápolásukat, gyógyszer-ápolási segédeszköz ellátásukat.
g) megszervezi pszichés gondozásukat, fizikai, szellemi, kulturális, szórakoztató foglalkozásaikat.


2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve : Pétervására Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Illetékességi területe : Pétervására város közigazgatási területe


2.3 Közszolgáltatások


2.4 A szerv nyilvántartásai


2.5 Nyilvános kiadványok


2.6 Döntéshozatal, ülések

A szerv döntéseinek előkészítésének rendje : SZMSZ Pétervására
Testületi szerv tervezett üléseink időpontja : Testületi ülés jegyzőkönyvek


2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Testületi ülés jegyzőkönyvek


2.8 Pályázatok

Helyi önszerveződő közösségek támogatása


2.9 Hirdetmények


2.10 Közérdekű adatok igénylése


2.11 Közzétételi listák

 

 

 

Related Posts