Szennyvízelvezetés és tisztítás

sztProjekt neve: A pétervásárai szennyvíztisztító-telep fejlesztése
Azonosító: KEOP-7.1.0/11-2012-0041
Projekt összege: 25 045 967 Ft
Támogatás összege: 21 289 072 Ft
Saját erő: 3 756 895 Ft

Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Istenmezeje, Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz, Szentdomonkos Szennyvízcsatorna-hálózat és Szennyvíztisztító Beruházó Önkormányzati Társulás 2012. augusztusában pályázatot adott be a KEOP-7.1.0/11 kódjelű kiírásra az érintett hét település szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási problémáinak a megoldására. A Támogatói Okirat 2012. november 10-én lépett hatályba.

A kérdéses pályázat még csak egy „előkészítési” pályázat, aminek a végeredményeképpen előállnak a hatóságok által elfogadott műszaki tervek, és az európai uniós forrásokat kezelő szervek által lényegi pontjaiban elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány, amik együttesen pontosan körülhatárolják, hogy majd a következő, megvalósíthatósági projektben mit is kell megépíteni. Ez az előkészítési pályázat 2015 elején valószínűleg véget ér, és várhatóan 2015-ben folytatódik is a másik projekttel, ami már magát a beruházást jelenti. A beruházás összértéke várhatóan 618 millió Ft lesz.

A szennyvizes pályázat a települések szempontjából egyrészt kényszerűség, mert a szennyvíztisztítóból a Tarna-patakba ömlő tisztított szennyvíz nem eléggé tiszta, több vizsgált érték rendszerint a megengedett határérték fölött van, és emiatt rendszeresen bírságolják a szennyvíztisztítót. Ezt csak a szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésével lehet orvosolni.

Másrészt viszont a szennyvizes pályázat egy nagy lehetőség is a települések számára, mert a korszerűsítésnek lesz több, a lakosságot is pozitívan érintő eredménye. Néhány új bekötés is megvalósul, azaz a csatornázottság tovább nő. A lakosságot messze leginkább érintő kérdés azonban a csatornarendszer mentén sok helyen érzékelhető bűzhatás. Ez részben az eredeti csatornarendszer tervezésekor elkövetett tervezési hibának (túlságosan hosszú vezetékszakaszok), részben pedig a csatornarendszer egyre csökkenő terhelésének (azaz a vízfogyasztás csökkenésének) köszönhető. Jelen beruházás (a pályázati kiírásnak megfelelően) elsősorban a szennyvíztisztító telep felújításáról szól, de mellesleg a csatornarendszer kritikus pontjai is felújításra kerülnek, így a bűzhatás is vagy teljesen megszűnik, vagy pedig jelentősen csökken.

A projekt indulásakor mindenképpen szükséges volt saját erőt is hozzátenni mind az előkészítési, mind a megvalósítási projekt összegéhez. Országos szinten a szennyvíztisztítási problémát annyira kiemelt fontosságúnak tartják, hogy 2013 nyarán úgy döntöttek, hogy azok a települések, amelyek jogosultak a Belügyminisztérium EU Önerő Alapjára (az érintett települések is mind ilyenek!), azok a teljes befektetett önerejüket visszaigényelhetik. Azaz a két szennyvizes projekt (az előkészítési és az azt követő megvalósítási) 0 Ft-jába kerül a településeknek!

Infoblokk2_KA_tobbes

Related Posts

“A jövö megalapozása”

Projekt neve : ”A JÖVŐ MEGALAPOZÁSA” Komplex program Közreműködő szervezet : A „JÖVŐÉRT” Szociális, Gyermek-, és Ifjúságvédő Alapítvány…

Komposztálási projekt

Projekt neve : A komposztálási projekt megvalósítása Pétervásárán Kedvezményezett neve : Pétervására Város Polgármesteri Hivatal Pétervására Szabadság tér…

Akadálymentesítés

  Projekt neve : Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés) Azonosító : ÉMOP-2009-4.2.2-09 Közbeszerzési szerződés (közzététel dátuma :…