Időskorúak otthona

FIGYELEM !!!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 13305-59/2020/EÜIG. határozata alapján 2020. június 18-tól A MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN MŰKÖDŐ VALAMENNYI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VONATKOZÁSÁBAN A LÁTOGATÁSI ÉS INTÉZMÉNY- ELHAGYÁSI  TILALOM  FELOLDÁSRA KERÜLT

A LÁTOGATÓK SZÁMÁRA A MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ

Az intézmény adatai:

1.1    Az intézmény fenntartója: Pétervására Város Önkormányzata. Az intézmény a 70/1993.(XII.30) határozattal elfogadott és többször módosított alapító okirat szerint működik.

1.2    Az intézmény megnevezése: Pétervásárai Időskorúak Otthona

1.3    Székhelye: 3250 Pétervására, Ifjúság út 7.

1.4    Elérhetőségek:

Intézményvezető:  Szabóné Szücs Szilvia  06-36/568-130

Étkeztetés: Stohlné Bocsi Margit szociális segítő  06-36/568-129

Időskorúak Otthona :06-36/568-117

1.5    Tevékenységi köre:

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: idősek bentlakásos otthona.
engedélyezett férőhelyek száma: 33 fő

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás, étkeztetés.

1.6    Működési területe:
Idősek bentlakásos otthona: Heves megye
Étkeztetés: Pétervására

Pétervására  Heves megyében, Eger-Salgótarján-Ózd háromszögében  található. Az intézmény,  a város központjában helyezkedik el,tömegközlekedési eszközzel minden irányból jól megközelíthető.
Az intézmény feladatai

1./ÉTKEZTETÉS:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni.
A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.
Az alapellátást, az étkeztetést, pétervásárai állandó lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

A szolgáltatást lehet kérni:

elvitellel,

és házhoz szállítással,

helyben fogyasztással

Elvitel esetén mindenkitől váltó ételhordót kérünk, amit a konyhára kerülés után azonnal át kell fertőtleníteni és ezek után kerülhet bele az ebéd, amit ½ 12-12 között lehet elvinni a Báziskonyháról.
A házhozszállítás ételhordókban, hőszigetelt tároló dobozokban, zárt ételszállító autóval történik. 1 fő ebédkihordó végzi a feladatot. A házhozszállításért ( egy címre)  alkalmanként egyszeri térítést kell fizetni, függetlenül az ebéd számától.

A szociális étkeztetés azok részére biztosítható akik a Pétervására Város Önkormányzat szociális rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelnek.

Térítési díj 2020. március 1-jétől 735.-/ adag + kihordás 30.-/ alkalom

Kérelem az alábbi linken letölthető

Intézményvezető:  Szabóné Szücs Szilvia  06-36/568-130

Étkeztetés: Stohlné Bocsi Margit szociális segítő  06-36/568-129

DSCF1004

2./IDŐSEK OTTHONA:

A Pétervásárai Időskorúak Otthona 1994-ben nyitotta meg kapuit, akkor még csak 12 férőhellyel. Ma már 33 férőhelyes az otthon, ami létszámát tekintve még mindig családiasnak nevezhető.

A gondozottak elhelyezése három épületben történik:
1 db 1 ágyas
1 db 2 ágyas
10 db 3 ágyas szobákban.

2020. március 1-jétől  az intézményi térítési díj 3900 .-/nap

Az idősek otthonába napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége , fogyatékossága miatt nem tud önmagáról gondoskodni.
Az ápoló, gondozó otthoni ellátást Heves megye területén élő állandó lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

A szolgáltatás kapacitása: 33 fő

Bővebb információ az alábbi elérhetőségen kérhető:

Intézményvezető: Szabóné Szücs Szilvia  06-36/568-130

Időskorúak Otthona : 06-36/568-117

A szükséges kérelmi nyomtatvány innen letölthető | Értékelő lap

Az intézmény dolgozói:

Intézményvezető : Szabóné Szücs Szilvia
Orvos : Dr. Kiss Diána
Mentálhigiénés munkatárs: Szaniszlóné Varga Krisztina
Szociális segítő:  Stohlné Bocsi Margit
Vezetőápoló : Vargáné Szabó Angéla

Ápolók:
Ivády Edina
Forgó Zoltánné
Jóna Lászlóné
Kardos Gyöngyvér
Kovács Enikő
Bodza Gabriella
Lakatosné Bozó Edit
Zayné Szántó Judit

Mosoda: Hudák Andrea

Technikai dolgozók:    
Barta Anna Karolina
Szűcs Judit
Nagyné Balázs Beáta

Karbantartó: Pócs Tamás