Jun 3, 2020

Időskorúak otthona

FIGYELEM !!!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 13305-16/2020/EÜIG számú határozata alapján Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményre  , így a Pétervásárai Időskorúak Otthonára is 2020. március 17-től visszavonásig azonnali hatállyal végrehajtandó látogatási tilalmat( 03.08-tól) , az intézményből való kijárási tilalmat és azonnali felvételi zárlatot rendeltek el.

A határozat értelmében a Pétervásárai Időskorúak Otthona intézményét elhagyni csak kizárólag indokolt esetben ( egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében) és különösen méltányolható helyzetben ( közeli hozzátartozó halála esetén) az intézményvezető külön engedélyével lehetséges.

A végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzás kivételével a látogatási tilalom alól felmentés – az ellátottak érdekében – NEM ADHATÓ.

A felvételi zárlat miatt új lakók fogadása nem lehetséges, ezért kérem, hogy az új jelentkezéseket ha lehet halasszák a veszélyhelyzet feloldása utánra, illetve postai úton juttassák el.

A veszélyhelyzet ideje alatt az irodába is csak nagyon indokolt esetbe jöjjenek be (pl. térítési díj befizetés).

Szociális étkeztetés:
A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális étkeztetés egyszerűsített eljárással a 06-36/568-129-es telefonszámon igényelhető. Ezen idő alatt a hét minden napján, hétvégén is az étkeztetés csak kiszállítással vehető igénybe. A kiszállítást biztosítjuk.
További részletekért érdeklődjenek az 568-129 és az 568-130-as telefonszámon.

Az intézmény adatai:

1.1    Az intézmény fenntartója: Pétervására Város Önkormányzata. Az intézmény a 70/1993.(XII.30) határozattal elfogadott és többször módosított alapító okirat szerint működik.

1.2    Az intézmény megnevezése: Pétervásárai Időskorúak Otthona

1.3    Székhelye: 3250 Pétervására, Ifjúság út 7.

1.4    Elérhetőségek:

Intézményvezető:  Szabóné Szücs Szilvia  06-36/568-130

Étkeztetés: Stohlné Bocsi Margit szociális segítő  06-36/568-129

Időskorúak Otthona :06-36/568-117

1.5    Tevékenységi köre:

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: idősek bentlakásos otthona.
engedélyezett férőhelyek száma: 33 fő

Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás, étkeztetés.

1.6    Működési területe:
Idősek bentlakásos otthona: Heves megye
Étkeztetés: Pétervására

Pétervására  Heves megyében, Eger-Salgótarján-Ózd háromszögében  található. Az intézmény,  a város központjában helyezkedik el,tömegközlekedési eszközzel minden irányból jól megközelíthető.
Az intézmény feladatai

1./ÉTKEZTETÉS:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni.
A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására.
Az alapellátást, az étkeztetést, pétervásárai állandó lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

A szolgáltatást lehet kérni:

elvitellel,

és házhoz szállítással,

helyben fogyasztással

Elvitel esetén mindenkitől váltó ételhordót kérünk, amit a konyhára kerülés után azonnal át kell fertőtleníteni és ezek után kerülhet bele az ebéd, amit ½ 12-12 között lehet elvinni a Báziskonyháról.
A házhozszállítás ételhordókban, hőszigetelt tároló dobozokban, zárt ételszállító autóval történik. 1 fő ebédkihordó végzi a feladatot. A házhozszállításért ( egy címre)  alkalmanként egyszeri térítést kell fizetni, függetlenül az ebéd számától.

A szociális étkeztetés azok részére biztosítható akik a Pétervására Város Önkormányzat szociális rendeletében meghatározott feltételeknek megfelelnek.

Térítési díj 2018. március 1-jétől 735.-/ adag + kihordás 30.-/ alkalom

Kérelem az alábbi linken letölthető

Intézményvezető:  Szabóné Szücs Szilvia  06-36/568-130

Étkeztetés: Stohlné Bocsi Margit szociális segítő  06-36/568-129

 

DSCF1004

2./IDŐSEK OTTHONA:

A Pétervásárai Időskorúak Otthona 1994-ben nyitotta meg kapuit, akkor még csak 12 férőhellyel. Ma már 33 férőhelyes az otthon, ami létszámát tekintve még mindig családiasnak nevezhető.

A gondozottak elhelyezése három épületben történik:
1 db 1 ágyas
1 db 2 ágyas
10 db 3 ágyas szobákban.

2018. március 1-jétől  az intézményi térítési díj 117.000.-/hó

Az idősek otthonába napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége , fogyatékossága miatt nem tud önmagáról gondoskodni.
Az ápoló, gondozó otthoni ellátást Heves megye területén élő állandó lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe.

A szolgáltatás kapacitása: 33 fő

Bővebb információ az alábbi elérhetőségen kérhető:

Intézményvezető: Szabóné Szücs Szilvia  06-36/568-130

Időskorúak Otthona : 06-36/568-117

A szükséges kérelmi nyomtatvány innen letölthető | Értékelő lap

Az intézmény dolgozói:

Intézményvezető : Szabóné Szücs Szilvia
Orvos : Dr. Kiss Diána
Mentálhigiénés munkatárs: Szaniszlóné Varga Krisztina
Szociális segítő:  Stohlné Bocsi Margit
Vezetőápoló : Vargáné Szabó Angéla

Ápolók:
Ivády Edina
Forgó Zoltánné
Jóna Lászlóné
Kovács Enikő
Bodza Gabriella
Lakatosné Bozó Edit
Varga Szilvia Sára
Zayné Szántó Judit

Mosoda: Hudák Andrea

Technikai dolgozók:    
Szűcs Judit
Katona Izabella
Nagyné Balázs Beáta

Karbantartó: Balogh István