Jul 15, 2019

Növényi hulladékok égetésével kapcsolatos tájékoztatás

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 606. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályairól:„(1) Az avar-, a tarló-, gyep-, a nád- és a növényi hulladékégetés – amennyiben jogszabály e tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül.”

„(2) A tervezett – az (1) bekezdés szerinti tarló-, nád-, gyep- – égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni.”

„(5) Az (1) bekezdés szerinti égetés célját szolgáló tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.”

„(7) Az (1) bekezdés szerinti égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.”

Az OTSZ. 567. §-a rendelkezik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó előírásokról.

„(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – (4) bekezdés kivételével – előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. – 3301. Eger Pf.: 216. – Telefon: +36 (36) 521-500 – Fax: +36 (36) 521-525 E-mail: hivatal@heves.Qov.hu – Honlap: http://heves.aov.hu

(4)  Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben,  szabadtéren folytatja,  úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

(5)    A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

(6)   Az  alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenységre  vonatkozó  feltételeknek tartalmaznia  kell  a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.”

Tájékoztatom, hogy az önkormányzatoknak a szabadtéren végzett égetési tevékenységét annak megkezdése előtt 24 órával írásban, a Bélapátfalvi, az Egri, és a Füzesabonyi és Pétervásárai járások közigazgatási területén az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 3300 Eger Vincellériskola u. 5.; a Gyöngyösi, Hatvani és Hevesi járások közigazgatási területén a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 3200 Gyöngyös Kossuth Lajos út 1. az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak kell bejelenteni.