Megújult a könyvtár Pétervásárán

A könyvtári ellátás városunkban

Pétervására könyvtára 1954-től 1966-ig járási könyvtárként működött, Népkönyvtár néven.
A Keglevich kastély egyik kisebb szobájában kapott helyet, majd a művelődési ház alagsorába került. 1978-ban közel 8 ezres állományával a jelenlegi helyére, a Kossuth Lajos út 39. szám alá költözött. A pétervásárai járás megszűnése után (1966) községi könyvtár lett, ellátva a négy társközségben működő fiókkönyvtárak felügyeletét is. 1996-ban létrehozták a PVTV (helyi televízió), a Városi Könyvtár és a Művelődés Háza integrációját, majd 2000-től a Városi Könyvtár ismét önálló intézményként működött. 2004-ben a könyvtár fennállásának 50. évfordulója alkalmából, névadó ünnepség keretében felvette a pétervásárai származású, helyi közéleti személyiség, országgyűlési képviselő, Szántó Vezekényi István nevét, és Szántó Vezekényi István Könyvtár néven állt a lakosság szolgálatában. 2008. január 1-jén a könyvtárat és a művelődési házat újból integrálták, egy név alatt Szántó Vezekényi István Művelődés Háza és Könyvtár névvel folytatta nyilvános könyvtári és közművelődési feladatait, szolgáltatásait. Székhelye a művelődés háza épületének címe lett, de a könyvtár továbbra is a régi helyén, külön telephellyel funkcionált tovább. Napjainkban is ebben a formában, működik, fenntartója Pétervására Város Önkormányzata. Az intézmény szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Európai Uniós pályázatok segítségével és a fenntartó önkormányzat támogatásával valósult meg.

Állományunkat folyamatosan karbantartjuk, annak érdekében, hogy dokumentumkínálatunk az olvasók igényeinek megfeleljen. Jelenlegi könyvtári állományunk közel 13 ezer kötet, melyet folyamatosan és tervszerűen apasztunk, valamint új dokumentumokkal gyarapítunk.

A könyvek mellett jelenleg 17 féle folyóiratra is előfizetünk, amelyek helyben olvashatók és kölcsönözhetők. Állandó dokumentum állományunk mellett, 10 db nyilvánosan használható számítógéppel biztosítjuk, hogy olvasóink hozzáférjenek a számítógép-hálózaton lévő információforráshoz. Az internet lehetősége leginkább azokat a fiatalabb korosztályhoz tartozó látogatóinkat vonzza, akik településünkön nem családokban élnek, hanem a helyi középiskola kollégistái, valamint a gyermekotthon lakói. A megközelítőleg 2100 fős kisvárosban közel 500 fő regisztrált könyvtárhasználónk van, melynek legalább 40 %-a 16 éven aluli.

A kölcsönzési- és számítógépes szolgáltatások mellett igyekszünk több kulturális programokat megvalósítani, ennek érdekében mese- és versmondó versenyeket, vetélkedőket, író-olvasó találkozókat, ismeretterjesztő előadásokat, kézműves foglalkozásokat, nyári táborokat szervezünk a településen és környezetében lakó felnőttek és gyermekek számára. Rendezvényeink mindig nagyon népszerűek. A helyi oktatási/nevelési intézményekkel együttműködve mindig lehetőséget adunk folyamatos, csoportos könyvtárlátogatásra, könyvtári órák megtartására is.

A mai technikai lehetőségek kiszélesítik az írásbeliség lehetőségeit, éppen ezért a digitális szakadék csökkentése érdekében fontosnak tartjuk az IKT kompetencia fejlesztését, hogy a mindennapi tevékenységük során minél többen tudják alkalmazni a digitális eszközök által nyújtott lehetőségeket.   

Felújítás előtti állapot

  A könyvtár épületének utolsó felújítása 2005-ben történt, amikor is a külső homlokzat és a tető felújítása és a külső nyílászárók cseréje valósult meg. A belső terek felújítása elmaradt. A falak festése legalább 20 éve nem történt meg, padlózata szintkülönbséggel egyenetlen volt, padlószőnyeges borítása már teljesen elhasználódott, a megvilágítást régi, neoncsöves armatúrák biztosították.

A 70-es – 80-as években beszerzett, napjainkra már szinte teljesen elhasználódott könyvespolcok és egyéb könyvtári bútorok állapota már szintén nem volt megfelelő. A kölcsönzőhely mellett elhelyezett tároló bútorok egyáltalán nem illettek egy könyvtár belső környezetéhez, a bennük való tárolás nehézkes és áttekinthetetlen volt. Gyermekrészlegünk az egyik legforgalmasabb helyen, a bejáratnál helyezkedett el, így pl. egy óvodai- vagy iskolai csoport látogatásakor szűkössé vált a kölcsönző pult fogadótere.

A könyvtári terek régi polcait, nagy méretükből adódóan az átláthatóság érdekében csak zsúfoltan lehetett elrendezni, így az ablakok takarásba kerültek, ami azt eredményezte, hogy a terek nem voltak kellően világosak.

A folyóiratállvány belső része szinte használhatatlan volt, a nyitható rész szerkezete több helyen el volt törve. A több érdeklődőt vonzó programok szervezésénél a hatalmas, fémlábú, nehéz asztalok folyamatosan akadályozták az egyszerű és gyors teremrendezést.

A könyvtár külső és belső korszerűsítése, megújítása évek óta megoldásra várva teljesen időszerű volt.

A megvalósult beruházás

  2018-ban Pétervására Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül, valamint a hazai központi költségvetési irányzatból az önrésszel együttesen 49.169.000, – Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatásból a könyvtár környezeti, energetikai, valamint külső homlokzati és belső felújítása valósult meg.

Az épület előtti tér új burkolatot kapott, több parkolóhely lett kialakítva. A régi bejárat helyére kovácsoltvas kapuk kerültek.

Az akadálymentesített rámpa is teljesen megújult, ami ma már az épület kapujától teljesen a főbejáratig vezet, így megszűntek a szintkülönbségek.

A könyvtár épületének falai körbe a teljes épületen szigetelést kaptak, a régi zöld szín helyett tört fehér színű lett.

A nyílászárók teljes cseréje teljes mértékben megvalósult. Új ablakok lettek beépítve, valamint a régi ajtókat is nagyobb ajtókra cserélték, ami nagyban megkönnyíti pl. a mozgáskorlátozottak, vagy a babakocsival érkező szülők bejutását a könyvtárba.

Az épület fűtőberendezései teljesen megújultak. A régi konvektorok helyett radiátoros fűtésre lett korszerűsítve.

A világítótestek cseréje is megtörtént. A régi, szőnyeges padlózat egységes járólappal lett felújítva.

Egyedül a könyvtár udvara nem újult meg teljes egészében. A lépcső előtti udvarrész a régi maradt, aminek a betonos burkolata már hagy némi kivetnivalót maga után, állapota erősen kifogásolható.

  Belső tereink berendezési tárgyainak megújítására az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati felhívása adott lehetőséget. Ennek kapcsán önkormányzatunk vállalta, hogy könyvtárunk belső tereit alkalmassá teszi az új bútorok fogadására.

Az új bútorok mellett a közelmúltban beszerzett, de még újszerűbb bútorokat is elhelyeztük a könyvtári terekben, mivel az elnyert támogatás és a fenntartó által biztosított önrész nem fedezte a teljes berendezés felújítását.

A meglévő bútorokat igyekeztünk úgy elhelyezni, hogy csökkentsük a zsúfoltságot és összhangban legyenek az új bútorokkal.

A fogadótér teljes egészében megújult. A kölcsönző pult környezetében, az új asztalokkal és a modern tároló bútorokkal egy esztétikusabb teret sikerült kialakítani, ahová jóleső érzés belépni.

A nagy, zárható bútorok könnyű, áttekinthető és biztonságos tárolást tesznek lehetővé, ami nagyban segíti a könyvtáros munkáját.

A szabadpolcos részlegben az új polcok nagysága és elrendezhetősége világos, áttekinthető és tágasabb tereket eredményezett.

A gyermekirodalom dokumentumait a könyvtár legbelső részében helyeztük el, így egy olyan „kuckósabb” és barátságos környezetet tudtunk kialakítani, ahol a gyermekek szívesen időznek.

A színes bútorokkal berendezett gyereksarokban a könyvek lapozgatása mellett, a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kínálunk legkisebb könyvtárlátogatóinknak és szüleiknek. Célunk minél több gyereket vonzani a könyvtárba, buzdítani őket az olvasásra, a közös együttlétre. Fontos számunkra, hogy a könyvtárunkba betérő gyermekek ismerjék fel, hogy a könyvtár az a hely, ahol sok mindent lehet tenni: beszélgetni, olvasni, rajzolni, kézműveskedni, versenyeken részt venni.

A támogatásból beszerzett, kisebb és könnyebb asztalok használatával egyszerűbbé vált az óvodai, iskola, valamint a felnőttek részére szervezett csoportos foglalkozások, programok (vetélkedők, kézműves játszóházak, táborok, megbeszélések, oktatások, előadások stb.) megtartása. Termeink gyors átrendezésének lehetőségével nagyobb teret tudunk kialakítani, így rendezvényeink megfelelőbb körülmények között, zavartalanul működhetnek.

A felnőtt olvasói térben, az olvasás, a folyóiratok lapozgatása mellett rendezettebb térben nyílik lehetőség a számítógépek használatára is.

 Összegezve, Pétervására kulturális életében betöltött szerepünket ma már egy teljesen megújult, korszerűbb épületben, célszerűbb terekben gyakorolhatjuk, valamint könyvtári szolgáltatásainkat, programjainkat mind a gyermek, mind a felnőtt, illetve az idősebb korosztály számára az igényeknek megfelelő, kulturáltabb, használóbarát környezetben valósíthatjuk meg.

Related Posts
Read More

Gyermeknap 2021.

A nyáron elmaradt szokásos évi gyermeknapi rendezvényt a vírus helyzet miatt, akkor nem tudtuk megrendezni, de most pótoljuk…