Sep 19, 2020

300 gyerek jövője lehet szebb

Véget ért a „Maradj talpon!” – önálló életkezdés feltételeinek javítását célzó komplex program

Ezzel a címmel indította útjára 2 éve a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2017 decemberében megnyert, EFOP-1.2.7-16-2017-00021 azonosítószámú pályázatát, melyet a megyei Intézmény az Európai Szociális Alap 24,9 millió Ft összegű forrástámogatásából valósított meg 300 állami gondoskodásban élő gyermek és fiatal részvételével.  A projekt aktualitása és témája rendkívül időszerű.

Mint tudjuk, a gyermekvédelmi szakellátásban élők esetében sérült az önálló életvitel eléréséhez szükséges motiváció, az érett személyiség kialakulásának, valamint a sikeres társadalmi beilleszkedésnek az esélye. Ezek hiánya jelentős egyéni életvezetési problémákhoz vezethet. A felsorolt problémák megelőzése, kezelése érdekében a fenti területekre fókuszálva, az egyéni szükségletekhez igazodva az önálló életvitelre, a családi életre való alkalmasság kialakítását, fejlesztését a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a „Maradj talpon!”- önálló életkezdés feltételeinek javítását célzó komplex program című projektjavaslattal kívánta kezelni. A program célrendszere sokrétű és szerteágazó. Fő célként tűztük ki az állami gondoskodásban élő gyermekek önálló életkezdéséhez és a sikeres családi életük megteremtéséhez szükséges szociális kompetenciák megfelelő szintű átadását, valamint a társadalomba, családba történő reintegrációs folyamat elősegítését.

Ezzel együtt fontos volt a szülők, hozzátartozók aktív bevonása, amivel lehetőség nyílt nevelési feladataik fejlesztésére.  A projektben megvalósult tevékenységek 3 fő téma köré csoportosíthatóak, melyek meghatározásában a szükségletfelmérés eredménye szolgált alapul. Az egyes projektelemek tehát az önálló életre való felkészítést, a megfelelő életvitel elérését, az egészséges, szenvedélybetegségektől, függőségektől mentes életmód kialakítását, valamint a családi kapcsolatok erősítését, végül a szakellátásból való mihamarabbi kikerülést és sikeres családi élet megélését voltak hivatottak elősegíteni. Céljainknak megfelelően a bevont célcsoport tagjai informatív és preventatív csoportfoglalkozásokon, művészet- és állatterápiás tréningeken, táborokban, interaktív színházi előadásokon, valamint egész napos családi rendezvényeken vettek részt.

A 22 hónap időtartamú projekt megvalósításával hisszük, hogy a feltárt problémák megoldásaként a célzott programok, tevékenységek által pozitív hatással lehettünk a programba bevont gyermekek és szüleik életére, a mihamarabbi családba történő visszagondozásra, illetve fiatal felnőttként megadva nekik az esélyt az önálló életkezdés és sikeres családi élet lehetőségéhez.

Bárdos Katalin Diána, projektmenedzser