Hivatali ügyek

Szociális ügyek – Aktív korúak támogatása

Irodai ügymenet : Az Sztv. alapján a települési önkormányzat jegyzője aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a személynek: a)    aki munkaképességét legalább 67%-ban

Szociális ügyek – Lakásfenntartási támogatás

Irodai ügymenet: Az Sztv. szerint a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával